University Leadership

University Leadership

University Leadership

Secretary of the CPC SCUT Committee
Zhang Xichun
President
Gao Song

Deputy Secretaries of the CPC SCUT Committee
Gao Song
Liu Qijin
Tao Shaojing
Vice Presidents
Qiu Xueqing
Zhu Min
Dang Zhi
Li Zheng
Wu Yechun

Secretary of the Commission for Discipline Inspection
Liu Qijin

Standing Members of the CPC SCUT Committee
Zhang Xichun
Gao Song
Liu Qijin
Tao Shaojing
Qiu Xueqing
Zhu Min
Li Zheng
Wu Yechun
Assistants to the President
Zhang Ming
Su Cheng
Fang Jundong
Wang Xuannian ** Temporary service
返回原图
/